Türkçe anlamıyla link inşası olan Link Building, SEO dünyası içerisinde referans bağlantı veya backlink olarak da adlandırılmaktadır. Link Building içerisinde yer alan referans bağlantı veya backlinkler, On-Site veya Off-Site olarak ikiye ayrılır. Off-Site Link Building site dışı