Biz Kimiz

Web sitemizin adresi: https://ekimnet.com.

Gizlilik Politikası


 E-posta aboneliğine üye olmadıkça sizlere herhangi bir e-posta ya da promosyon teklifi göndermeyiz.

Takip


Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde ve göz attığınızda, her ziyaretinizle ilgili belirli bilgileri kaydederiz. Genel olarak topladığımız bilgiler şöyledir:

  • IP veya proxy sunucusu.
  • Bilgisayarınızın kullandığı işletim sistemi.
  • Konumunuz; Başta ülkeniz olmak üzere.
  • Ziyaretinizin tarihi ve saati.
  • Her oturumunuzun uzunluğu.
  • Tek oturumda göz attığınız sayfa sayısı.
  • EkimNet.com’a herhangi bir gün, herhangi bir hafta veya herhangi bir ay içinde erişme sayısı.
  • Sizi bize yönlendiren web sitesi.
  • Hemen çıkma oranı genel olarak.
  • Genel olarak tıklama oranı.

Bu, Google Analytics veya Bing Web Yöneticileri gibi analitik yazılımları kullanarak yapılır. Veriler esas olarak EkimNet.com’un veya yalnızca ilgili sitelerin veri analizi ve web geliştirme süreci için kullanılır. Bu verileri, grup sitelerimizin dışında başka üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz.

Kullanıcı Yorumları


Akismet anti-spam hizmetine gönderilen yorumlar ve diğer içerikler, yanlış pozitif olarak işaretlenmedikçe sunucularımızda saklanmaz. Bu sitede yorum yaparken, genel izleyiciler için uygun olmayan herhangi bir şey göndermekten kaçının. Herhangi bir yorumu bizim takdirimize bağlı olarak kabul veya reddetmek için tüm haklarımız vardır.

Çerezler


Çerez, bir web sitesinin ziyaretçinin bilgisayarında depoladığı ve ziyaretçinin döndüğü her seferinde web sitesine ziyaretçinin tarayıcısının sağladığı bilgi dizesidir. EkimNet.com yalnızca oturum tanımlama bilgilerini kullanır; Yalnızca bu siteye tek bir oturumda göz attığınızda oluşturulur ve tarayıcınızı kapattığınız anda sona erer.

Reklam


Web sitelerimizin herhangi bir bölümünde görünen reklamlar, çerezleri ayarlayabilecek reklamcılık ortakları tarafından kullanıcılara sunulabilir. Bu çerezler, siz veya bilgisayarınızı kullanan diğer kişiler hakkında bilgi derlemek için çevrimiçi bir reklam gönderdikleri her zaman reklam sunucusunun bilgisayarınızı tanımasını sağlar. Bu bilgi, diğer şeylerin yanı sıra, reklam ağlarının size en çok ilgi duyacağına inandıkları hedefli reklamlar vermesine izin verir.

Politika Değişiklikleri


Bu politika belgesinde zaman zaman değişiklikler yapmak için her şey dahil bütün haklara sahibiz. Değişiklikler tarih belirtilerek Gizlilik Politikası sayfamızın en sonuna eklenecektir.

Şartları Kabul Ettiniz


Bu web sitesine göz atarak veya ürünlerimizden veya hizmetlerimizden herhangi birini kullanarak, yukarıdaki politika belgesini ve hizmet şartlarını tam olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir.