Linux komut satırı ile NVMe SSD sıcaklığını bulabilmemiz mümkün ve çok kolay bir yöntemle NVMe, Kalıcı Bellek Ekspresinin kısaltmasıdır. PCIe tabanlı SSD’ler için bir komut kümesi ve özellik kümesi tanımlayan bir iletişim arabirim standardıdır. NVMe SSD, verileri